Endokanabinoidní systém

Konopný systém v každém z nás

Lidé užívají konopí po celá staletí, ale teprve v posledních zhruba padesáti letech probíhá vědecký výzkum s cílem pochopit, jak tato rostlina v lidském těle působí.

Endokanabinoidní systém

Endokanoabinoidní systém se stává ze sítě endokanabinoidních receptorů, které jsou rozváděny po těle. Je to velmi složitý regulační systém se širokou škálou funkcí a jsou jím vybaveni všichni složití živočichové, od ryb po lidi. Podporuje tak rozdílné funkce jako paměť, trávení, motoriku, imunitní reakce, chuť k jídlu, bolest, krevní tlak, růst kostí a ochranu nervových tkání.

Receptory, které řídí všechno

Endokanabinoidní systém obsahuje dva primární subtypy kanabinoidních receptorů: CB1 a CB2. Tyto receptory jsou rozváděny skrze centrální nervovou a imunitní soustavu a putují do mnoha dalších tkání včetně mozku, trávicí soustavy, rozmnožovacího a močového ústrojí, sleziny, endokrinních žláz, srdce a oběhového systém. Navíc výzkumníci objevili nová fakta, která poukazují nejméně na tři další kanabinoidní receptory, působící v těle souběžně s CB1 a CB2.

Receptory CB1 a CB2

Protože jsou kanabinoidy lipofílní (milují tuky) a hydrofóbní (nesnášejí vodu), nemohou se zředit ve vodě a efektivně pohybovat po těle. Jejich údělem je působit lokálně, například se starají, aby naše nervová soustava fungovala hladce.

Receptory CB1 a CB2

Aktivace CB1 vede k psychickým a fyzickým účinkům, které jsou běžně spojovány s požitím konopí, u receptoru CB2 tomu tak není. Receptory CB2 se vyskytují převážně v krevních buňkách, krčních mandlích a slezině. Z těchto míst řídí CB2 receptory produkci cytokinů (látky potřebné k fungování imunitního systému) souvisejících se záněty a obecně s imunitní funkcí v těle.

Jednou z oblastí mozku, kde mnoho receptorů CB1 není, je mozkový kmen, zodpovědný za dýchání a krevní oběh, což je také hlavní důvod, proč není předávkování konopí smrtelné. 

Bonusový obsah - účinky THC na mozek

Neuronová soustava
Neuronová soustava s THC

Tato velmi zjednodušená verze neuronového spoje ukazuje, jak mohou kanabinoidy jako THC, přítomné v konopí, integrovat s chemickými signály vysílanými od jednoho neuronu ke druhému. Na obrázku č. 1 neuronová komunikační síť funguje a neurony si posílají informace mezi sebou. Naopak na obrázku č. 2 je zobrazeno, když dojde k požití konopí s obsahem THC, tak rázem vzniká „zeď“ mezi neurony a výsledkem je zhroucení komunikační soustavy. Proto při požití THC dochází k dočasné otupělosti.