Pohled české legislativy na produkty z CBD

Jaké jsou podmínky pro pěstování léčebného konopí?

Ustanovení § 24 zákona o návykových látkách zakazuje pěstovat odrůdy konopí (rod Cannabis), které obsahují THC více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů s vyjímkou licence, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

Všechny potřebné informace týkající se pěstování CBD odrůd konopí najdete v našem článku: Pěstování CBD odrůd konopí v ČR – 2021

Rozdíl mezi konopím a marihuanou

Podle nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamu návykových látek

Technické konopí (v angličtině hemp) má velký procentní podíl CBD a THC nepřesahuje 0,3%. Takové konopí může pěstovat každý na poli o výměře do 100 m2Je ale třeba počítat s tím, že podobné políčko může vzbudit pozornost u sousedů. Nad 100 m2 je potřeba zvláštní povolení dle ust. § 29 zákona o návykových látkách

Marihuana je odrůda s obsahem THC nad 0,3%  a dle stejného nařízení se nesmí pěstovat. Výjimku tvoří licencovaní pěstitelé, tím ale vy pravděpodobně nejste.

CBD vs THC a zákon

Technické konopí

Prodej technického konopí i jejich dovoz upravuje zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách . Technické konopí (tedy s obsahem THC pod 0,3 %) smíte podle paragrafu č. 5 tohoto zákona volně kupovat, skladovat a dále zpracovávat.